Disclaimer

WFTsamenvattingen (Kamer van Koophandel: 65499794) verleent je hierbij toegang tot www.wftsamenvattingen.nl (“de Website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen. WFTsamenvattingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

WFTsamenvattingen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden documenten en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze documenten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WFTsamenvattingen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met WFTsamenvattingen.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. WFTsamenvattingen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WFTsamenvattingen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de documenten liggen bij WFTsamenvattingen. Kopiëren, verspreiden, verkopen en elk ander gebruik van deze documenten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WFTsamenvattingen.